Kay Rung
8 sep 2018

Hur du använder korten

0 kommentar

Redigerad: 8 sep 2018

I häften Mänskliga möten (senaste utgåva 2015) beskriver vi olika sätt att använda korten. Vi vill gärna att det här forumet ska kunna svara på ännu fler frågor om olika typer av övningar och användningsområden.

 

Det känslor och behovskorten kan göra är att de hjälper oss att sätta ord på våra känslor och behov så att vårt vokabulär och medvetenhet om vår insida kan öka. Goda effekter av det är att det blir lättare att veta hur man mår och vad man behöver.

Senaste inlägg

Korten är till för att hjälpa till att skapa medvetenhet och språk för känslor och behov. Så att du kan ta ansvar för dina känslor och koppla beteenden som tillgodoser fler behov.

Samtalskort