Kay Rung
8 sep 2018

Medling med kort

0 kommentar

 

 

Senaste inlägg

Korten är till för att hjälpa till att skapa medvetenhet och språk för känslor och behov. Så att du kan ta ansvar för dina känslor och koppla beteenden som tillgodoser fler behov.

Samtalskort