Kay Rung
13 dec 2018

När förändring är svårt

0 kommentar

När det är svårt att ändra på ett beteende kan vi behöva gå djupare i oss själva. 😨

 

Korten är till för att hjälpa till att skapa medvetenhet och språk för känslor och behov. Så att du kan ta ansvar för dina känslor och koppla beteenden som tillgodoser fler behov.

Samtalskort