Kay Rung
13 dec 2018

Skilja på tankar och känslor

0 kommentar

 

 

Senaste inlägg

Korten är till för att hjälpa till att skapa medvetenhet och språk för känslor och behov. Så att du kan ta ansvar för dina känslor och koppla beteenden som tillgodoser fler behov.

Samtalskort