Kay Rung
14 okt 2018

Förbereda sig inför samtal

0 kommentar

Redigerad: 14 okt 2018

 

Förberedelsekort

 

En del av varför svåra samtal är just svåra, är att vi pratar om saker som väcker reaktioner som vi inte har koll på. Vi har fördomar och förutfattade meningar som försvårar att vi förstår vad motparten faktiskt säger och vill. Det är lätt hänt att små missförstånd växer då man inte hör varandra på sätt som hjälper skapa en delad verklighet. 

En annan sak är när vi är mer intresserade av att få rätt eller vinna, dvs vår omsorg begränsar sig till våra intressen. Det vi kan göra är att vidga vår omsorg om inte bara våra intressen men även vår motparts. Det är lättare sagt än gjort speciellt när vi har laddade samtal. Därför är vägledningen som de steg som korten hjälper oss med ett ypperligt stöd att metodiskt jobba framåt i ett samtal.

Förberedelskorten hjälper oss sortera vad som är viktigt för oss, samt även försöka förstå vad som är viktigt för vår motpart. Lyckas vi med det har vi sänkt utmaningen i själva samtalet som vi senare kanske har med motparten.

Om vi går till ett samtal med förhoppningen att vår motpart ska höra och förstå oss, för att vi inte själva kan höra oss själva, är chansen rätt stor att samtalet låser sig eller konflikten växer.

Förberedelsekorten hjälper oss att höra oss själva, och när vi kan höra och förstå oss själva minskar pressen på vår motpart, villket kan få samtalet att gå lättare.

Senaste inlägg
  • Kay Rung
    14 okt 2018

    Ett lyckat samtal består av några delar, att bli förstådd och att förstå, lyckas man med det ökar chansen att man även kan utforska lösningar och överenskommelser som fungerar för båda parter.  Det är svårt att få till av flera olika andledningar: Vi vet inte vad vi vill eller vi vet inte hur vi ska stå upp för vad vi vill och samtidigt vara intresserad av motpartens vilja och intresse. Vi vet inte hur vi ska kunna lyssna på motparten utan att ge upp på oss själva. antingen eller, du eller jag... När vi lär oss att göra du och jag, dina och mina... blir det lättare. Vi vet inte hur vi skapar en delad verklighet i samtalet. Vi ser bara vad vi inte gillar, det finns oftast så många saker som fungerar men det ser vi inte då vår uppmärksamhet är på vad som inte fungear, det skapar en bild att "allt" är åt h-vete och vi får en verklighetsfrämmande bild om läget.  ​ Samtalskorten hjälper oss att metodiskt komma ihåg de frågor som hjälper oss att både skapa en delad verklighete om vad vi vill prata om, samt att dela sådan informaton som underlättar att vi både förstår oss själva och varandra. Att hitta ord för våra drivkrafter och motivationer samt stöd att söka lösningar för vad vi vill och inte för vad vi "inte vill".
  • Kay Rung
    11 sep 2018

Korten är till för att hjälpa till att skapa medvetenhet och språk för känslor och behov. Så att du kan ta ansvar för dina känslor och koppla beteenden som tillgodoser fler behov.

Samtalskort