Kay Rung
11 sep 2018

Utforska valmöjligheter

0 kommentar

Redigerad: 11 sep 2018

 

 

Senaste inlägg
 • Kay Rung
  13 dec 2018

  Exempel för dig som vill ändra på ett beteende. � �
 • Kay Rung
  11 sep 2018

  Syfte Öka förståelser för egna och andras, till synes galna sätt, att tillgodose behov. Att lära oss att strategier, oavsett om vi uppskattar dem eller inte, är försök att tillgodose behov. Öka medvetenheten om styrkan i att använda behov som motivation när vi agerar. Att ta ett steg från ”rätt eller fel” mot kontakt. Att skapa fördjupat lärande om värdet av att mötas på behovsnivå. Stimulera kreativiteten att hitta nya vägar att tillgodose behov. Hur? Korten går att användas på alla möjliga sätt. Ensam eller tillsammans med andra. På verkligt utmanande situationer eller för att lära sig nya aspekter på kommunikation. Här följer några förslag. För fler övningar, lekar och inspiration se häftet Mänskliga möten av Liv Larsson. Förstå dig på andra Lägg ut korten med valmöjligheter på en öppen yta. Utgå från en situation där någon agerar på ett sätt som du inte uppskattar, som du är rädd för eller som du bara inte förstår. Välj ett eller ett par kort som närmast beskriver det beteendet. Använd behovskort och fråga dig vilket eller vilka behov den andra personen försöker tillgodose med hjälp av sitt sätt att agera? Vad tror du personen känner i den här situationen? Vad väcker det i dig att göra de här gissningarna? Vad känner du? Vad är dina behov? Hur vill du välja att agera i relation till den här personen? För fler övningar, lekar och inspiration se häftet Mänskliga möten av Liv Larsson.
 • Kay Rung
  11 sep 2018

  Syfte Öka förståelser för egna och andras, till synes galna sätt, att tillgodose behov. Att lära oss att strategier, oavsett om vi uppskattar dem eller inte, är försök att tillgodose behov. Öka medvetenheten om styrkan i att använda behov som motivation när vi agerar. Att ta ett steg från ”rätt eller fel” mot kontakt. Att skapa fördjupat lärande om värdet av att mötas på behovsnivå. Stimulera kreativiteten att hitta nya vägar att tillgodose behov. Hur? Korten går att användas på alla möjliga sätt. Ensam eller tillsammans med andra. På verkligt utmanande situationer eller för att lära sig nya aspekter på kommunikation. Här följer några förslag. För fler övningar, lekar och inspiration se häftet Mänskliga möten av Liv Larsson. Sortera i ditt inre Börja med att lägga ut känslo- och behovskorten på två olika ytor. Välj 1-2 kort med känsloord som återger vad du känner just nu eller i relation till en viss situation. Välj 1-2 kort med behovsord som du kan koppla till de känslor du har valt. Lägg korten med valmöjligheter i en hög och plocka ett kort i taget och relatera det till de behov du valde i steg 2. Fråga dig; Hur troligt är det att den här strategin kommer att tillgodose behoven?Kommer den strategi du väljer att få oönskade konsekvenser på kort eller långt sikt? För fler övningar, lekar och inspiration se häftet Mänskliga möten av Liv Larsson.

Korten är till för att hjälpa till att skapa medvetenhet och språk för känslor och behov. Så att du kan ta ansvar för dina känslor och koppla beteenden som tillgodoser fler behov.

Samtalskort