top of page

Friare Livs Online årsprogram 

 23 aug 2022 - 30 maj 2023 

 • Helgruppsträffar på tisdagar 8 st

 • Heldagar på söndagar 6 st

 • Träningsgrupp 25 träffar

 • Empatiträningssamtal 

 • Filmer och Q&A forum

 • Litteraturstudier

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig att:

 • Bli tydligare med dina konturer, så att du kan kommunicera hur du mår, vad du behöver och vill.

 • Bli bättre på att lyssna och ta in andras verklighet, utan att glömma bort dig själv.

 • Föra dialoger baserade på empati och ärlighet och att överbrygga konflikter.

 • Utveckla ditt självledarskap och växa som vuxen.

 • Utveckla förmågor för att kunna vara mer självständig i dina relationer.

 • Lära dig att hantera din inre dialog

I utbildningsgruppen försöker vi skapa ett klimat där vi lever som vi lär. Nonviolent Communication är vår största inspirationskälla och utbildningen är för dig som vill integrera de värderingar och principer som NVC står för.

 

Vem riktar vi oss till?

 

Dig som vill gå på djupet i att använda Nonviolent Communication (NVC)

Dig som vill utveckla din empatiska förmåga och integrera den i ditt ledarskap; som chef, förälder, socialarbetare, lärare, vårdpersonal.

Dig som vill gå en utbildning där hela du beaktas.

Dig som vet att hur du mår på din fritid påverkar ditt jobb och vice versa.

Dig som är redo att aktivt träna på att bemöta människor i utmanande situationer.

 

Programmet bygger delvis på deltagarnas egna önskemål och exempel från sina liv. På våra gemensamma träffar fokuserar vi på praktisk träning och kortare teorigenomgångar med möjlighet att ställa frågor från litteraturen du läser. De kortare träffarna fokuserar på fördjupad träning samt utveckling av förmågan till empati. Litteraturläsning av kurslitteraturen sker under hela utbildningstiden på egen hand. 

Praktiskt:

 • Utbildningen är helt på distans, (de lokala studegruppsträffarna kan göras till fysiska träffar om grupperna vill).

 • Du behöver ha tillgång till kurslitteraturen

 • Du behöver ha tillgång till dator/ipad/mobil med ZOOM klient (gratis) installerad.

 • Hörlurar och mikrofon (mobilhörlurar fungerar fint)

 • Kursbok, skickas av oss innan kurstart

Din förväntade förmåga:

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande.

 

Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Datum helgrupp

 

23 aug, 30 aug, 6 sep, 13 sep Tisdagar 19:30-21:30

9 okt  Söndag heldag 10-17

30 okt Söndag heldag 10-17

20 nov Söndag heldag 10-17

18 dec Söndag heldag 10-17

15 jan Söndag heldag 10-17

31 jan, 14 mars, 18 april, Tisdagar 19:30-21:30

14 maj Söndag heldag 10-17

30 maj Tisdag 19:30-21:30

Datum studiegrupp

Följande veckor, på tid och dag ni i gruppen bestämmer. 

v. 38, 39, 40, 41

v. 43, 44

v. 46, 47, 48

v. 50

v. 2, 3, 4

v. 6, 7, 8

v. 10, 11, 12

v. 14, 15, 16

v. 18, 19

v. 21

Lärare på utbildningen

 

Michaela Östberg som studerat NVC sedan 2013 hon gillar speciellt hur vi genom träning av NVC kan få tillgång till mer valfrihet. Michaela har 125+ formella träningsdagar i NVC.

 

Kay Rung är huvudlärare. Har arbetat med att lära ut NVC sedan slutet på 90 talet. Filmen till höger beskriver lärandet över tid, känner du igen dig om du reflekterar till tidigare år i ditt liv? Kanske får du idéer om lärande du har att ser fram emot.

betalning

Ekonomi 

 

Pris: 17 000kr

 

Vid delbetalning i 12 månader 1500kr/månad (18000kr)

Har du gått programmet tidigare och vill gå igen? hör av dig så ordnar vi en rabattkod. 

När du bokar debiteras du omgående och på så sätt har du säkrat din plats.

Vi har ett automatiskt system med kort eller Paypal betalning klicka nedan för att boka och betala.

Om du behöver en faktura för ditt företag eller organisation kan vi ordna det manuellt. Skicka oss din anmälan via mail, med fakturaadress, och postadress, mobilnummer samt ev ref nummer för faktureringen. Det tillkommer 500kr för den manuella hanteringen.

Ring eller E-posta om du behöver hjälp att ta ett bra beslut! 

Har du fler frågor?

Kontakta Kay Rung på 0911-241144 skicka en e-post