Friare Livs Online årsprogram

4 nov 2020 - 6 okt 2021 

 • 22 helgruppsträffar á 2h under 1 år

 • 20 lokala träningsgruppsträffar

 • Minst 20 empatiträningssamtal

 • Litteraturstudier

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig att:

 • Bli tydligare med dina konturer, så att du kan kommunicera hur du mår, vad du behöver och vill.

 • Bli bättre på att lyssna och ta in andras verklighet, utan att glömma bort dig själv.

 • Föra dialoger baserade på empati och ärlighet och att överbrygga konflikter.

 • Utveckla ditt självledarskap och växa som vuxen.

 • Utveckla förmågor för att kunna vara mer självständig i dina relationer.

 • Lära dig att hantera din inre dialog

I utbildningsgruppen försöker vi skapa ett klimat där vi lever som vi lär. Nonviolent Communication är vår största inspirationskälla och utbildningen är för dig som vill integrera de värderingar och principer som NVC står för.

 

Vem riktar vi oss till?

 

Dig som vill gå på djupet i att använda Nonviolent Communication (NVC)

Dig som vill utveckla din empatiska förmåga och integrera den i ditt ledarskap; som chef, förälder, socialarbetare, lärare, vårdpersonal.

Dig som vill gå en utbildning där hela du beaktas.

Dig som vet att hur du mår på din fritid påverkar ditt jobb och vice versa.

Dig som är redo att aktivt träna på att bemöta människor i utmanande situationer.

 

Programmet bygger delvis på deltagarnas egna önskemål och exempel från sina liv. På våra gemensamma träffar fokuserar vi på praktisk träning och kortare teorigenomgångar med möjlighet att ställa frågor från litteraturen du läser. De kortare träffarna fokuserar på fördjupad träning samt utveckling av förmågan till empati. Litteraturläsning av kurslitteraturen sker under hela utbildningstiden på egen hand. 

Praktiskt:

 • Utbildningen är helt på distans,  (de lokala studegruppsträffarna kan göras till fysiska träffar om grupperna vill och kan men bara om alla i din studiegrupp är okej med det).

 • Du behöver ha tillgång till kurslitteraturen

 • Du behöver ha tillgång till dator/ipad/mobil med ZOOM klient (gratis) installerad.

 • Hörlurar och mikrofon (mobilhörlurar fungerar fint)

 • Kursbok, skickas av oss innan kurstart

Din förväntade förmåga:

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande.

 

Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Datum helgrupp

Onsdagar 19:30-21:30 följande datum 

 

2020

4, 11, 18, 25 nov

9 dec

2021

13, 27 jan

10, 24 feb

10, 24 mars

7, 21 april

5, 19, maj

2, 16 juni

11, 25 aug

8, 22  sep

6 okt

Datum studiegrupp

Följande veckor, på tid och dag ni i gruppen bestämmer. 

 

2020

Vecka: 49,51

2021

Vecka 3,5,7,9

11,13,15,17

19,21,23,25,26

31,33,35,37,39

Ekonomi 

Pris: 15 000kr normalpris

20 000kr sponsorpris för dig som vill hjälpa någon med mindre resurser att vara med.

 

Fakturering till företag och organisationer är ex moms.

Early bird: Biljetter bokade före 31sep 12000kr

Det går att dela upp betalningen om det görs vid anmälan. 

Ansökan:

Kursboken trycks 3 veckor innan kursstart, så anmäl dig gärna innan det. Vid senare anmälningar kan kursboken vara försenad. 

Portr%C3%A4tt_2016_07_edited.jpg

Tränar team

Du får möjlighet att lära av och med  två tränare som tillsammans har mer än 40 års erfarenhet av Nonviolent Communication.

Friare liv AB

0911-241144

info@friareliv.se

Org: 5568383680

©2018 by Friare Liv AB