Känslomässig stabilitet

Liknelsen med trädet.

Högre träd kan överblicka och se mer.

De högsta träden är kraftiga i stommen och har bra rötter.


Stabila rötter och kraftigare stam skulle vi kunna kalla vår förmåga att vara stabil, känslomässigt. Att kunna välja även när vi känner intensiva känslor snarare än att bli reaktiv. Så vår förmåga att kontrollera vår biologi och reaktioner göra att kemin och känslorna inte kidnappar oss utan vi kan behålla vår förmåga att välja medvetet.


Förmågan till empati slås ut om vi inte kan hantera stress

När vi blir stressade tappar vi vår förmåga att ta andras perspektiv. Vi gör då val som exkluderar omsorg om andra. Vi är i ömsesidigt beroende med vår omgivning men väljer mer egocentriska val, något vi troligen får emot oss i längden.

Vi har stora fördelar av att lära oss bli mer stabila, speciellt om vi vill kunna hantera komplexa dilemman i livet.


Tips för högre och stabilare

  1. Sträva högre, för då ser du mer av helheten.

  2. Sträva efter att bli stabilare för då tål du livets utmaningar och du kan behålla din förmåga att ta perspektiv där du kanske bäst behöver det.

  3. Gör "både och"