top of page

Känslomässig stabilitet

Liknelsen med trädet.

Högre träd kan överblicka och se mer.

De högsta träden är kraftiga i stommen och har bra rötter.


Stabila rötter och kraftigare stam skulle vi kunna kalla vår förmåga att vara stabil, känslomässigt. Att kunna välja även när vi känner intensiva känslor snarare än att bli reaktiv. Så vår förmåga att kontrollera vår biologi och reaktioner göra att kemin och känslorna inte kidnappar oss utan vi kan behålla vår förmåga att välja medvetet.


Förmågan till empati slås ut om vi inte kan hantera stress

När vi blir stressade tappar vi vår förmåga att ta andras perspektiv. Vi gör då val som exkluderar omsorg om andra. Vi är i ömsesidigt beroende med vår omgivning men väljer mer egocentriska val, något vi troligen får emot oss i längden.

Vi har stora fördelar av att lära oss bli mer stabila, speciellt om vi vill kunna hantera komplexa dilemman i livet.


Tips för högre och stabilare

  1. Sträva högre, för då ser du mer av helheten.

  2. Sträva efter att bli stabilare för då tål du livets utmaningar och du kan behålla din förmåga att ta perspektiv där du kanske bäst behöver det.

  3. Gör "både och"

Att sträva högre skulle kunna vara att vidga sin förmåga att ha omsorg om fler, att ta fler perspektiv och att utveckla "både och" förmåga exempelvis genom att hantera och balansera dilemman snarare än att välja sida.


Att sträva efter mer stabilitet handlar om att öva på impulskontroll, och medveten närvaro. Att öva på att känna intensiva känslor, och att fortsätta framåt även när det känns jobbigt.


Träd växer både på höjden och i rotsystemet.

Var som ett träd gör både och!

615 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments


Kay Rung
Kay Rung
Nov 27, 2018

Tack själv att du återkopplar så jag får ta del av hur det är för dig!

Like

Tack för detta blog inlägg som är precis i linje med hur jag själv önskar vara på väg just nu!

Like

Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

bottom of page