top of page

Vad du säger härnäst kan förändra ditt liv

Språket är vårt medel för att lära, skapa och samarbeta.

Att bli mer medveten och bättre på att använda språket kan lösa problem, konflikter och påverkar ditt sätt att förhålla dig till dig själv och världen.

Nonviolent Communication (NVC) erbjuder många fördelar inom mellanmänsklig kommunikation och konflikthantering.

  • Förbättrad förståelse: NVC bidrar till djup empati och förståelse mellan individer. Det sker genom att uppmuntra aktivt lyssnande och att uttrycka vad som pågår inom en själv. Syftet är att skapa genuin kontakt och genom det minska missförstånd.

  • Konflikthantering: Genom medkännande kommunikation och fokus på behov istället för på skuld eller skam, ger NVC verktyg för att lösa konflikter på fredlig väg. NVC hjälper individer att uttrycka sig ärligt samtidigt som de är mottagliga för andra perspektiv, vilket leder till ömsesidigt tillfredsställande lösningar.

  • Förbättrade relationer: Att använda sig av NVC leder tillit, respekt och samarbete i relationer. Det hjälper individer att kommunicera på ett sätt som bygger ömsesidig respekt och empati, vilket stärker band och bidrar till sundare, mer tillfredsställande kontakt med andra.

  • Känslomässig reglering: NVC lär individer att identifiera och uttrycka sina känslor på ett konstruktivt sätt, vilket leder till ökad känslomässig intelligens och fördjupad medvetenhet. Genom att lära sig att kommunicera sina känslor och behov effektivt kan människor lättare hantera konflikter och navigera genom utmanande situationer.

  • Personlig utveckling: Träning i NVC leder till personlig utveckling. NVC hjälper till med självreflektion, mindfulness och en djupare förståelse för ens egna känslor och motivation. Genom att finslipa kommunikationsfärdigheter och utveckla empati kan individer uppleva större tillfredsställelse och välbefinnande på alla områden i livet.

För dig som vill lära mer om
Nonviolent Communication

nvc intro.png

Ny bok!

Få boken Human Connection at Work av Liv Larsson i E-bok format gratis genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

needbasedcover300.jpg
bottom of page