top of page

Handledning 

Få hjälp att sortera och klargöra vad du vill och behöver vid:

  • Konflikter

  • Dilemman

  • Kommunikationsutmaningar

Personalutbildning

Kommunikationsträning på arbetsplatsen. Det vanligaste uppdraget i företag och organisationer är kommunikationsträning. Ni får nycklar för att låsa upp problem och utmaningar ni har. Idag är kommunikationsförmågan en konkurransfördel. Hur tar vi fler parametrar i beaktning? Hur sätter man gränser och är trevlig samtidigt? Hur pratar man om olikheter och konflikter?

Ring 0911-241144 eller skicka ett mail 

Medling

Att få hjälp att hantera ett svårt samtal eller en konflikt kan vara ett sätt att komma vidare och lösa saken.

Vi Utbildar i medling samt medlar, Liv Larsson har beskrivit vår medlingsprocess i boken Medling med Nonviolent Communication. Vi har även gjort ett verktyg för svåra samtal.

bottom of page