top of page

Det började 1992

Vi villl bidra till att fler människor lär sig att stå upp för sig själva och samtidigt ta in andras perspektiv, så att problem, konflikter och nya utmaningar i världen kan lösas på nya kreativa sätt.

Friare Liv Konsult startades 1992 av Liv Larsson. Fram till 1999 arbetade vi i huvudsak med individ-, grupp-, och ledarskapsutveckling, bland annat med så kallade UGL-kurser, baserat på en mängd olika teorier och metoder.

Från år 1999 och framåt har vi allt mer fokuserat på att lära ut och sprida information om Nonviolent Communication. Vi anordnar bland annat kurser och arbetar med företag. För oss är NVC det mest effektiva förhållningssätt individer och grupper kan ha för att få saker gjort och ha goda relationer.

 

2002 startade vi även ett förlag för litteratur om Nonviolent Communication. Det började med att inget förlag, inom rimlig tid, ville ge ut Marshall Rosenbergs bok, Nonviolent Communication ett språk för livet, på svenska. Samtidigt frågade våra kursdeltagare efter litteratur om NVC på svenska... Vi gav då ut Rosenbergs bok själva och idag har vi gett ut fler än 40 böcker om NVC, många av dem skrivna av Liv Larsson.

 

Våra böcker är även utgivna på 10 spårk. Vi planerar att fortsätta ge ut NVC litteratur. Du hittar våra böcker här. 2011 blev vi Aktiebolag och heter nu Friare Liv AB.

Vi strävar att leva som vi lär

På Friare Liv lär vi inte bara ut Nonviolent Communication. Vi försöker aktivt leta efter sätt som möter fler och fler behov.

På det sättet ser vi hela tiden hur fler behov kan tillgodoses hos oss själva, hos de vi möter och i samhället. Vi arbetar bland annat med behovsanpassad ekonomi och hållbar tillväxt - utan ränta.

 

Behovsanpassad ekonomi

Vi har sedan 2005 erbjudit en glidande skala för avgiften på både kurser och långa program. Tanken är att tillgodose fler behov hos fler människor. Det innebär dels att fler får tillgång till kunskaper, dels att de som vill lätt har möjlighet att bidra till människor som har mindre resurser. När vi får pengar över säger vi ja till uppdrag där vi inte får betalt i pengar utan enbart med nöjet att göra skillnad. Vi har bland annat utbildat ickebeväpnade fredstyrkor på Sri-Lanka, Medlare till konflikten i Södra Thailand, samt medlare i Indien.

Den glidande skalan har hjälpt oss att bli medvetna om våra behov, samt om de fördomar vi har kring pengar och människor. Vi får också praktisera att aktivt skapa dialog vilket bidrar till vårt eget lärande.

 

 

Utveckling av Miljöbilar

Friare Liv var med och stöttade den första serietillverkningen av etanolbilar i Sverige genom att beställa en Ford Focus Flexifuel när de först erbjöds 2001 till den svenska marknaden.

2014 var det dax att byta bil igen och nu vet vi att det fungerar fint att köra elbil i Norrbotten året runt!

Hållbar utveckling = utan RÄNTA

När vi byggde nytt kontor och boklager använde vi oss av JAK bankens räntefria lån, på så sätt har vi kunnat betala tillbaka lånen inom 6 år och har idag inga lån eller ränteutgifter.

All publicering av böcker sker med pengar som vi har, vi växer alltså på ett hållbart sätt. En annan fördel med att ha sina pengar på JAK banken är att även när pengarna är insatta har vi fortfarande makten över dom. Det innebär bland annat att våra pengar kan inte lånas av militärindustrin. Om vi hade våra pengar på en annan svensk bank skulle de kunna lånas av företag som tillverkar produkter eller tjänster som inte är i linje med vad vi värdesätter.

Solceller

Tryckeriet vi använder oss av är både miljöcertificerat och drivet av solceller, vi har även solceller som vi monterat på ett staket bakom vårt kontor, det producerar störm till företagets elbil samt kontoret. På så sätt gör vi oss både friare i vår ekonomi samt bidrar aktivt till den energiproduktions omställning som behövs för att säkra människans framtid. 

 

Tänk om

Om vårt samhälle inte var räntestyrt så skulle alla priser vara mellan 30%-80% billigare. Så mycket påverkar räntorna vardagslivet i det ekonomiska system vi idag har. Visste du det?

 

Vi försöker vara en del av en sundare ekonomi genom att inte ta ut ränta, och heller inte betala ränta. Däremot finns det saker som vi inte har makt över och det är exempelvis att våra leverantörer kan ha lån som de betalar ränta på och i förlängningen behöver de be om mer pengar av sina kunder (oss) för att betala sina räntor. Samma gäller givetvis för de lokaler och inventarier som våra leverantörer använder sig av.

Vi försöker välja leverantörer som inte sitter i "räntefällan". Det bidrar både till trygghet och billigare priser för oss och våra kunder.

På området med ränta finns det mycket kvar att göra. Kanske har den här texten väckt någon tanke i dig?

Kay Rung och Liv Larsson
bottom of page