top of page
kayrung 2022_foto Mikael Sundkvist-2.jpg

Kay Rung

är empatitränare, medlare och bokförläggare.

Han har arbetat som konsult och utbildare i Sverige och internationellt sedan 1998. Han driver företaget Friare Liv tillsammans med Liv Larsson.

 

Kay har arbetat med kommunikationscoaching och medling med Nonviolent Communication som utgångspunkt sedan 2001.  

Han specialiserar sig på att hjälpa parterna i en konflikt att hitta tillbaka till en kontakt som möjliggör samarbete.

Tillsammans med Liv har han utvecklat en pedagogisk modell för att lära ut medling. Modellen beskrivs i Liv Larssons bok Medling med Nonviolent Communication och används bland annat på de utbildningar Friare Liv anordnar.

 

Kay erbjuder också organisationer och arbetsplatser kommunikationsträning och strategiska HR tjänster, han ansvarar för Friare Liv´s långa utbildningsprogram.

Kay har gjort sina 20.000h av träning i sitt arbetsoråde.

 

Kontakta Kay Rung

0911-241144

E-post

Vanliga uppdrag:

Kommunikationsträning på arbetsplatser, med syfte att hjälpa arbetsgrupper kunna hantera en mer komplex vardag. Så att konflikter och utmaningar lättare kan hanteras med framgång.

Kay är ansvarig för de längre utbildningsprogrammen, Friare Liv har genomfört över 45 årslånga träningsprogram i kommunikation. 

kayrung 2022_foto Mikael Sundkvist-11.jpg
bottom of page