top of page

Vi kan konflikter - och har flera praktiska verktyg för att hantera 

konflikter; medling, samtalskort, litteratur, utbildning.

Medlingstöd utan medlare

Vi har tagit fram en verktygslåda som stöd för att hantera konflikter eller svåra samtal utan att anlita en medlare eller tredje part.

Verktygslådan innehåller 5 delar:

Två förberedelse-set (för varje part att gå igenom innan) ett utmanande samtal. Syftet är samma som ett förberedande samtal med en medlare; att sortera och förbereda sig inför ett möte.

En kortlek för stöd under samtalet

Stegvis genomförs ett samtal där båda parter får hjälp att uttrycka sig och lyssna.

Två listor för att sätta ord på känslor och behov som hjälp för att förstå hur konflikten påverkar parterna.

Ett set med inspirationstexter för att underlätta konflikthanteringen.

Lite hur det kan gå till ...

Om du/ni önskar ta hjälp av oss ser det ofta ut på följande sätt:

Alla parter behöver delta frivilligt De ska vilja ha hjälp att hantera situationen.

Vi har förberedande samtal med parterna för att skapa kontakt och förståelse och förtroende inför ett kommande medlingssamtal.

Medlingen med oss som tredje part där vi kartlägger alla parters behov, perspektiv och önskemål i ett försök att hitta en lösning.

Vår roll är att underlätta samtalet, Vi har som uppgift att hjälpa alla parter att både uttrycka sig och bli hörda så att parterna kan återskapa sambete, tillit och arbeta tillsammans mot en bättre lösning på sakfrågan.

Hur vi jobbar med medling

I boken Medling med Nonviolent Communication beskriver Liv Larsson hur vi jobbar med medling. Boken finns på Svenska, Finska, Italienska,Tyska, , Holländska, Polska, Engelska.

Vill du medla i din organisation?

Vi genomför en medlingsutbildning som till största delen är praktisk. För dig som vill få kunskaper och färdigheter för att underlätta konflikter, som medlare, HR, lärare eller liknande.

Kontakta oss för medling

Tack, vi hör av oss till dig!

bottom of page