top of page
Liv Larsson_foto Mikael Sundkvist-23.jpg

Liv Larsson är utbildare, konsult, medlare, coach och författare. Hon startade Friare Liv AB 1992.

Tidigare var hon verksam bland annat som UGL-handledare. Liv är specialiserad på förhållningssättet Nonviolent Communication (NVC). Sin utbildning i NVC har hon mestadels fått av upphovsmannen till förhållningssättet, Marshall Rosenberg.

Liv är författare som 2004 gav ut sin första bok, 2008 publicerades första utgåvan av, Skapa kontakt och möten genom medling, 2009 Led som du lär och 2010 Ilska, skuld och skam, tre sidor av samma mynt. Hon har skrivit tjugo böcker om kommunikation, empatiskt lyssnande, konflikthantering, medling, kursledarskap, skam, skuld och ilska. Tre av dem är för barn. Flera av dem översatta till olika språk. Se mer om det på www.livlarsson,com. 

Hon har översatt flera titlar om NVC från engelska samt varit medskapare till olika verktyg (exempelvis känslo- och behovskortlekar)

Liv arbetar internationellt med utbildningar, ofta fokuserade på hur skam och skuld påverkar vår kontakt med andra samt medling. Hon arbetar som medlare för FSC (mellan samebyar och skogsbolag).

Några utmärkelser genom åren

 

Årets Piteå kvinna 2003:

"Liv genomför de idéer hon tror på och brinner för, oavsett med- eller motvind. Hon verkar inte bara för jämställdhet mellan kvinnor och män utan även för jämställdhet och förståelse mellan människor över hela världen."

 

Bästa folkbildare 2005: 

"Liv förmedlar hur kommunikation kan skapar uppriktig kontakt, även i svåra situationer. Hon gör empatins transformerande kraft erfarbart och hjälper andra att vidareutveckla sin empatiska förmåga. Hon når ut med budskapet på många olika sätt och i många samarbeten, både nationellt och internationellt.

Det som särskiljer henne är att hon är inte bara djupt autentisk, hon utmanar sig själv ständigt att utforska djupare och omsätta insikter till handling. Hennes utbildningar ger möjlighet att utforska nya förhållnings- och tankesätt i en trygg miljö och gradvis våga testa de nya insikterna i det ”verkliga” livet, och detta kan vara omvälvande och har gett hop och inspiration till många!

Färdigheter hon förmedlar gör ett liv i frihet och ömsesidighet möjligt och bidrar till att vi kan skapa de relationer och det samhället vi längtar att leva i."

 

Liv Larsson_foto Mikael Sundkvist-18.jpg

Utgivna böcker:

 • Medling (2018)

 • I nöd och i lust. Första hjälpen vid otrohet. (2017) 

 • Kontakt - Empati och NVC i vård och socialt arbete. (2016) Med Mahina Havelius Chipumbu.

 • Mänskliga möten (2015)

 • Häxan Mirandas hemliga önskan. (2014)

 • Friheten på botten av chipspåsen (2013) Utgiven på engelska.

 • Vägval 2012 (Med Katarina Hoffman)

 • Bemötandeproffs - konsten att möta andra med lyhördhet utan att offra sig själv (2011). Även på engelska och turkiska.

 • 42 Nyckelskillnader för djupare förståelse av Nonviolent Communication (2011) (med Katarina Hoffmann) Utgiven på tyska och engelska. 

 • TACK! Uppskattning, tacksamhet och lycka som livsstil (2011) utgiven på tyska, polska, italienska och engelska.

 • Nonviolent Communication i praktiken 2.0 (2011 och 2017)

 • Ilska, skuld och skam, tre sidor av samma mynt (2010) Utgiven på tyska, engelska, polska, holländska, turkiska och italienska.

 • Relationsbesiktning, Frihet utan distans, gemenskap utan kontroll  (2010) utgiven på eng.

 • Led som du lär, kursledarskap med NVC. (2009) Utgiven på tyska och engelska.

 • Skapa möten och kontakt genom medling. (2008) (även på tyska, polska, holländska, italienska, engelska och finska)

 • Draken som inte kunde spruta eld tillsammans med Neo Rung. (2008) (även på engelska och norska)

 • Lilla Känsloboken (2007) - arbetsbok för barn (Även på engelska och estniska)

 • Nonviolent Communication i praktiken. (2004) Arbetsbok för grupp och individ.

 • Varning för prat tillsammans med Åsa Persson (2004)

Antologier i urval

The Bright Side of Shame. Springer (2019)

And suddenly a door opens. Junferman verlag.

En bekantskap som berör. Alf bokförlag.

 

Översatta böcker:

 • Nonviolent Communication, ett språk för livet av Rosenberg Marshall (2002)

 • Vi kan reda ut det av Rosenberg Marshall (2003)

 • Lära för livet av Rosenberg Marshall (2005)

 • Sex barnböcker om Charlie och Sofi av Wilma Costetti (2006)

 • Hela ditt liv av Rosenberg Marshall (2009)

 • Föräldraskap från hjärtat av Inbal Kashtan (2010)

 • Andemeningen av Rosenberg Marshall (2012)

 • Sex steg för att hantera skuld - Holly Michelle Eckert (2013)

 • Mannen som gav freden ett språk (2014) Gabrielse Seils.

 • I Hjärtat av samhällsföränding av Marshall Rosenberg (2016)

bottom of page