top of page

Hur du kan träna på att ta ansvar för dina känslor

Korten är till för att förbereda och genomföra svåra samtal.

Korten fungerar som stöd vid konflikter med eller utan yttre hjälp.

Samtalskort

Varför samtalskort - Kay
00:00

Kort för känslor, behov och valmöjligheter.

Korten ger stöd att utveckla vokabulär för känslor och behov samt att lära sig koppla val till behoven. 

Komplett set

Korten ger stöd att utveckla vokabulär för känslor och behov 

 

Varje kort har både svenska och engelska ord.

Känslo & behovskort

bottom of page