top of page

Friare Livs årsprogram

18 sep 2020 - 24 maj 2021 

  • 15 dagar träning under 2 terminer med 3 tränare

  • Minst 5 lokala träningsgruppsträffar

  • Minst 20 empatiträningssamtal

  • Litteraturstudier

Boka biljetter

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig att:

  • Bli tydligare med dina konturer, så att du kan kommunicera hur du mår och vad du vill.

  • Bli bättre på att ta andra i beaktning utan att glömma bort dig själv.

  • Lära dig om dialog och att överbrygga konflikter.

  • Utveckla ditt självlederskap och växa som vuxen.

  • Få stöd att utveckla förmågor för att kunna vara mer självständig i dina relationer.

  • Lära sig hantera din inre dialog

Utbildningen börjar den 18 sep 2020 - 24 maj 2021

I utbildningsgruppen försöker vi skapa ett klimat där vi lever som vi lär. Nonviolent Communication är vår största inspirationskälla och utbildningen är för dig som vill integrera de värderingar som NVC står för.

 

Vem riktar vi oss till?

 

Dig som vill gå på djupet i att använda Nonviolent Communication.

Dig som vill utveckla din empatiska förmåga och integrera den i ditt ledarskap; som chef, socialarbetare, lärare, vårdpersonal.

Dig som vill gå en utbildning där hela du beaktas.

Dig som vet att hur du mår på din fritid påverkar ditt jobb och vice versa.

Dig som är redo att träna på att bemöta människor i utmanande situationer.

 

Programmet bygger delvis på deltagarnas egna önskemål och exempel från sina liv. På våra gemensamma träffar fokuserar vi på praktisk träning. De kortare träffarna fokuserar på fördjupad träning samt utveckling av förmågan till empati. Litteraturläsning av kurslitteraturen sker under hela utbildningstiden.

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande.

 

Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Kurstid: 18 sep 2020 - 23 maj 2021

Totalt 20 dagar + tid för egna distansstudier.

 

Träff 1: 18 - 20 september, fre 14 - 20, lör 9 - 17, sön 9 - 16

Träff 2: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)

Träff 3: 23 - 25 oktober, fre 14 - 20, lör 9 - 17, sön 9 - 16

Träff 4: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)

Träff 5: 18 - 20 december, fre 14 - 20, lör 9 - 17, sön 9 - 16

Träff 6: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)

Träff 7: 5 - 7 februari, fre 14 - 20, lör 9 - 17, sön 9 - 16

Träff 8: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter.)

Träff 9: (Se ovan)

Träff 10: 21 - 23 Maj, fre 14 - 20, lör 9 - 17, sön 9 - 16

Ekonomi 

Pris: 29000kr och 40000kr för dig som är konsult och utbildare

Boende och mat tillkommer.

Fakturering till företag och organisationer är ex moms.

Early bird:

Biljetter bokade före 1 juli 27000kr

Det går att dela upp betalningen om det görs vid anmälan. 

Boende och mat

Du kan välja att ordna eget boende eller åka hem på kvällarna. Då gäller matpaket med middag fredag kväll, kaffe/lunch/kaffe & smörgås lördag och söndag. 

Vill du bo på skolan kan du välja del i dubbelrum eller ett enkelrum. Bor du på skolan äter du middag fredag kväll, frukost/kaffe/lunch/kaffe smörgås/middag lördag och på söndag gäller frukost/kaffe/lunch/kaffe smörgås.

Ansökan:

Först till kvarn gäller, ring eller E-posta om du behöver hjälp att ta ett bra beslut! 

 

Har du fler frågor?

Kontakta Kay Rung på 0911-241144 skicka en e-post kay@friareliv.se

 

Kursen faktureras ca en månad innan kursstart, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar "först till kvarn" eftersom det finns begränsat antal platser.

 

För att veta "vad du ger dig in på" ser vi det som värdefullt om du har gått en introduktion och/eller gärna läst boken "NVC ett språk för livet" av Marshall Rosenberg. 

 

Kursledare:

 

Annika Thomsson, CNVC certifierad NVC tränare, gick Friare Livs första års program, 2001 – 2002, som då var heltidsstudier på Framnäs folkhögskola i Piteå. Har sedan dess utbildat sig själv, och andra, i NVC. Förhållningssättet och verktyget har legat till grund för arbetet som gymnasielärare, som förälder och i mötet med andra och sig själv. De senaste fem åren har Annika hållit NVC utbildningar både inom sin tjänst i en ungdomsorganisation i Sverige och Europa samt genom sitt företag där hon genomfört uppdrag för både offentlig och privat sektor. Annika brinner för att skapa trygga rum för möten och utveckling med särskilt fokus på unga vuxna. 

Joachim Berggren har sedan 2010 genomfört fler än 100 utbildningar och workshops för privatpersoner och företag med inspiration av Nonviolent Communication. Han organiserar återkommande träffar där deltagarna praktiserar NVC och organiserar både den svenska NVC-festivalen och årets europeiska NVC-festival. Sedan 2017 är han certifierad NVC-tränare av CNVC. Joachim har deltagit i Friare Livs årsprogram, År 2 och Medlingsprogrammet. Han har varit assistent under fem av Friare Livs årsprogram och ett flertal gånger under kortare kurser.

Kay Rung ansvarig för Friare Livs långa utbildningsprogram. Arbetar sedan 1997 med att lära ut Nonviolent Communication. Han har tillsammans med Liv Larsson utvecklat en specifik pedagogisk modell för att lära ut medling med NVC som förhållningssätt. Arbetar internationellt med konflikthantering och medling, bland annat i Japan, Thailand, Australien, Indien, Sri-Lanka och Europa.

Dessutom har vi alltid minst en assistent och stöder gruppen i stort och smått.

 

För distansdelen av kursen behöver du ha tillgång till internet och e-post.

Boka biljetter

Tränar team

Du får möjlighet att lära av och med  tre tränare och på så sätt få stöd att integrera kunskaper.

bottom of page