top of page

Friare Livs årsprogram

Start 22 augusti

 • 18 lärarledda torsdagskvällsträffar

 • En heldag om sårbarhet/skam 

 • 12 empatiträningss

 • 12 träningsträffar i din lokala grupp

 • Litteraturstudier

 • Totalt studietid 144h/ 12h/månad 

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig att:

 • Bli tydligare med dina konturer, så att du kan kommunicera hur du mår och vad du vill.

 • Bli bättre på att ta andra i beaktning utan att glömma bort dig själv.

 • Lära dig om dialog och att överbrygga konflikter.

 • Utveckla ditt självlederskap och växa som vuxen.

 • Få stöd att utveckla förmågor för att kunna vara mer självständig i dina relationer.

 • Lära sig hantera din inre dialog

Utbildningen börjar hösten 2024

I utbildningsgruppen försöker vi skapa ett klimat där vi lever som vi lär. Nonviolent Communication är vår största inspirationskälla och utbildningen är för dig som vill integrera de värderingar som NVC står för.

 

Vem riktar vi oss till?

 

Dig som vill få stöd att träna på Nonviolent Communication.

Dig som vill utveckla din medvetenhet, din förmåga att kommunicera och relatera till dig själv och din omgivning.

Hur går det till?

Programmet bygger på 4 delar för att optimera lärandet. 

 • 18 lärarledda träffar med Kay Rung på Zoom

 • En heldag med Liv Larsson med temat sårbarhet/ilska/skuld och skam.

 • 12 träningspass för empatiskt lyssnande med en kurskamrat över hela kurstiden

 • 12 övningsträffar i en mindre grupp med instruerade övningar för färdighetsträning. De första 6 träffarna är lärarledda resterande är självständiga i studiegruppen på tid och dag som bestäms av gruppen.

 • Egna litteraturstudier. Kurslitteratur som du behöver samt att vi skickar dig en kursmanual med instruktioner och kompleterande kartor/modeller.

 

Vi beräknar att det tar 3h i veckan under ett år. De lärarledda passen spelas in så att du kan repetera eller om du missar en träff kan du ta igen det när du vill. Övriga träffar sker på tider som du bestämmer tillsammans med de som ska vara med. Alla lärarledda träffar sker via Zoom, empatiträninssamtalen på telefon/zoom/teams mm. De lokala träningsgrupperna digitalt eller fysiskt efter gruppens preferens. Vi försöker skapa grupper som möjliggör fysiska träffar om gruppen så önskar. 

 

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande.

 

Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Totalt 144 h 

Fasta tider (torsdag kvällar)

22 augusti 18:30 - 21:00

29 augusti 18:30 - 21:00 Lärarledd träningsgrupp

19 september 18:30 - 21:00

26 september 18:30 - 21:00 Lärarledd träningsgrupp

17 oktober 18:30 - 21:00

24 oktober 18:30 - 21:00 Lärarledd träningsgrupp

14 november 18:30 - 21:00

21 november 18:30 - 21:00 Lärarledd träningsgrupp

12 december 18:30 - 21:00

19 december 18:30 - 21:00 Lärarledd träningsgrupp

9 januari 18:30 - 21:00

16 januari 18:30 - 21:00 Lärarledd träningsgrupp

6 februari 18:30 - 21:00

Självständig träningsgrupp på valfri tid och dag.

6 mars 18:30 - 21:00

Självständig träningsgrupp på valfri tid och dag.

3 april 18:30 - 21:00

Självständig träningsgrupp på valfri tid och dag.

8 maj 18:30 - 21:00

Självständig träningsgrupp på valfri tid och dag.

12 juni 18:30 - 21:00

Självständig träningsgrupp på valfri tid och dag.

7 augusti 18:30 - 21:00

Självständig träningsgrupp på valfri tid och dag.

Ekonomi 

Pris: 18 000kr inkl moms för privatpersoner eller 1600kr/månad med 12 delbetalningar(19200kr)

 

Önskar du en faktura till företag/org  är priset 20 000kr exkl moms.

Kurslitteratur tillkommer, vid anmälan får du en kod som ger dig 10% rabatt på de böcker du behöver införskaffa/kompletera.

Sista anmälningsdag

Vi vill gärna ha din anmälan så fort du vet att du vill vara med, det hjälper oss att planera, anmäler du dig närmare än 3 veckor före kursstart kan din kursbok bli lite försenad då vi trycker dessa unikt för varje årsprogram. 

Har du frågor?

Har du fler frågor eller önskar en företagsfatkura? 

Kontakta Kay Rung på 070-3933971 

 

Kursledare:

 

Kay Rung ansvarig för Friare Livs långa utbildningsprogram. Arbetar sedan 1997 med att lära ut Nonviolent Communication. Han har tillsammans med Liv Larsson utvecklat en specifik pedagogisk modell för att lära ut medling med NVC som förhållningssätt. Arbetar internationellt med konflikthantering och medling, bland annat i Japan, Thailand, Australien, Indien, Sri-Lanka och Europa.

Liv Larsson håller en dag om ämnet sårbarhet, med fokus på hur vi kan navigera i utmanande känslor som skam och skuld.

Bokning & avbokningsregler:

Du reserverar din plats genom att anmäla dig.

 • Betalning sker ca en månad före start. 

 • Avbokning fram till 30 dagar före startdatum kan du göra fritt.

 • Avbokar du närmare än 30 dagar före start debiteras du fullt pris. Du kan ha beloppet tillgodo i 12 månader och på så sätt vara med nästkommande år eller använda tillgodo till andra tjänster och produkter Friare Liv erbjuder.

 • Väljer du delbetalning och betalningen inte går igenom skickar vi faktura på din mail.

 • Önskar du hoppa av utbildningen betalas utbildningen ändå i sin helhet.

 

Vi har dessa regler för att säkerställa att vi har lön under hela programmet.

Vi vill inbjuda dig att ha nog med förförståelse om NVC så att du är säker på att du vill gå utbildningen. Och att minimikravet i förberedelse är att ha gått introduktionskursen som du kan gå när som helst. 

Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

boka
Liv Larsson_foto Mikael Sundkvist-23.jpg
bottom of page