top of page

tis 02 okt.

|

Tollare folkhögskola

Årsutbildning i Nonviolent Communication

För dig som vill vara del i en gemenskap som tränar på kommunikation över två terminer.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Årsutbildning i Nonviolent Communication
Årsutbildning i Nonviolent Communication

Tid och plats

02 okt. 2018 09:00 – 03 okt. 2018 17:00

Tollare folkhögskola, Åhlbergs väg 3, 132 49 Saltsjö-boo, Sverige

Gäster

Om evenemanget

Det här är en utbildning för dig som vill förbättra din förmåga att kommunicera och fördjupa din förmåga att hantera konflikter. Ett år av träning i att nå fram på riktigt till människor. Ett år där du får en chans att väva ihop alla delar av ditt liv så att de stöder varandra.

Utbildningen börjar den 2 okt 2018 - 22 maj 2019

I utbildningsgruppen försöker vi skapa ett klimat där vi lever som vi lär. Nonviolent Communication är vår största inspirationskälla och utbildningen är för dig som vill integrera de värderingar som NVC står för.

Vem riktar vi oss till?

Dig som vill gå på djupet i att använda Nonviolent Communication.

Dig som vill utveckla din empatiska förmåga och integrera den i ditt ledarskap; som chef, socialarbetare, lärare, vårdpersonal.

Dig som vill gå en utbildning där hela du beaktas.

Dig som vet att hur du mår på din fritid påverkar ditt jobb och vice versa.

Dig som är redo att träna på att bemöta människor i utmanande situationer.

Kursens innehåll: (Kursavnittet kan delvis komma att kastas om beroende på gruppens behov)

Träff 1 Grunder i kommunikation och konflikthantering baserat på Nonviolent Communication. Att skilja observationer från tolkningar, Att skilja mellan önskemål och krav, Att hantera och ta ansvar för känslor och behov.

Träff 2 Empatiskt lyssnande. Hur hantera svåra budskap? Individ och grupp i samspel. Träning i att hantera utmanande situationer och personer.

Träff 3 Hur hantera ilska, krav och hot. Hur hantera stress, skam, skuld.

Träff 4 Träning i att ge ärlig feedback. Hur skapa inre motivation. Att skapa förändring. Att ta sig själv på större allvar.

Träff 5 Att hantera konflikter – inre och yttre. Hur samarbeta med personer med andra åsikter och värderingar Kommunikation som leder till samarbete snarare än till avstånd. Att sätta gränser.

Träff 6 Medling. Att övervinna passivitet eller konflikträdsla. Att avbryta för att styra in samtal mot önskade mål.

Programmet bygger delvis på deltagarnas egna önskemål och exempel från sina liv. På våra gemensamma träffar fokuserar vi på praktisk träning. De kortare träffarna fokuserar på fördjupad träning samt utveckling av förmågan till empati. Litteraturläsning av kurslitteraturen sker under hela utbildningstiden.

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande.

Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Kurstid: 2 okt 2018 - 22 maj 2019

12 utbildningsdagar uppdelade på 6 träffar. Plus möjlighet till ytterligare 6 studiedagar i mindre grupp för den som önskar, utan ytterligare kostnad. Viss litteraturläsning och tillämpning i vardagen mellan träffarna.

Träff 1: 2 - 3 oktober, tis-ons 9 - 17

Träff 2: 14 - 15 november, ons-tor 9 - 17

Träff 3: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter/telefonträffar.)

Träff 4: 11 - 12 december, tis-ons 9 - 17

Träff 5: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter/telefonträffar.)

Träff 6: 29 - 30 januari, tis-ons 9 - 17

Träff 7: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter/telefonträffar.)

Träff 8: 2 - 3 april, tis-ons 9 - 17

Träff 9: (Datum bestäms i en mindre studiegrupp - träff på olika orter/telefonträffar.)

Träff 10: 21 - 22 maj, tis-ons 9 - 17

Ekonomi och boende

Pris: 40000kr samt kost & logi. Kursen genomförs på Tollare Folkhögskola i Saltsjö Boo.

Glidande skala: Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att vara med på kursen så vi ber dig betala mellan 20.000:- och 60.000:- per person. Om du inte önskar använda dig av den glidande skalan är det fasta priset 40.000kr för företag och organiskationer är det exklusive moms.

Läs mer om glidande skala.

Ansökan:

Först till kvarn gäller, ring eller E-posta om du behöver hjälp att ta ett bra beslut! Anmälan görs högst upp på sidan

Har du fler frågor?

Kontakta Kay Rung på 0911-241144 skicka en e-post kay@friareliv.se

Kursen faktureras en månad innan kursstart, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar "först till kvarn" eftersom det finns begränsat antal platser.

För att veta "vad du ger dig in på" ser vi det som värdefullt om du har gått en introduktion och/eller gärna läst boken "NVC ett språk för livet" av Marshall Rosenberg.

Kursledare:

Under den här utbildningen kommer du att ha chansen att träffa två olika kursledare - Kay Rung och Liv Larsson - och se deras olika stil när de delar med sig av NVC.

Liv Larsson och Kay Rung arbetar sedan 1997 med att lära ut Nonviolent Communication. De har utvecklat en specifik pedagogisk modell för att lära ut medling med NVC som förhållningssätt. Liv har skrivit 15 böcker i ämnet. De arbetar internationellt med konflikthantering och medling, bland annat i Japan, Thailand, Australien, Indien, Sri-Lanka och Europa.

Dessutom har vi alltid minst en assistent och stöder gruppen i stort och smått.

Kurslitteratur ingår i utbildningen

Nonviolent Communication, ett språk för livet av Marshall Rosenberg.

Nonviolent Communication i praktiken 2.0 av Liv Larsson.

Led som du lär av Liv Larsson

Bemötandeproffs av Liv Larsson

Skapa möten och kontakt genom medling av Liv Larsson

Du behöver ha tillgång till internet

För distansdelen av kursen behöver du ha tillgång till internet och e-post.

Dela detta evenemang

bottom of page