logo

Distanskurs i Nonviolent Communication

Från December 01, 2019 12:07 till December 30, 2020 14:07
Postad av Liv Larsson
0911-241144
Kategorier: Distanskurs
Träffar: 4656

Börja när du vill och studera var du vill

Kursinnehåll: Med hjälp av de 13 kapitlen i Marshall Rosenbergs bok Nonviolent Communication, ett språk för livet går vi igenom grunderna i NVC och hur du kan använda det i ditt liv. Du läser med hjälp av instuderingsfrågor som du svarar på och skickar in samt gör övningar som du gör för att tillämpa det du lär. Att uppgifterna sträcks ut över en tid hjälper till att integrera kunskaperna i din vardagskommunikation.

Nonviolent Communication är ett stöd för dig som vill lära dig kommunicera på sätt som skapar mer kontakt och mindre motstånd. Det är en kommunikationsprocess som hjälper oss att skapa en dialog där vi kan mötas i samförstånd. Vi utvecklas vår förmåga till sårbar ärlighet och empatiskt lyssnande vilket kan berika alla våra relationer.

Kursmoment och arbetssätt:

Kursen är helt på distans. Det innebär ett flexibelt lärande där du själv kan välja när du gör de uppgifter som följer med utbildningen, dock inom kurstiden.

Obs! Vi vill påpeka att det finns begränsningar med att utforska kommunikation på distans. Detta eftersom kommunikation är så mycket mer än bara ord. Eftersom vi vet det, försöker vi genom olika övningar inspirera varje deltagare att använda kunskapen i sitt vardagsliv.

Syfte med kursen:

Att ge ökad kunskap i Nonviolent CommunicationAtt ge ökad självförståelse och tillgång till ett verktyg som kan leda till mer ärlig och empatisk kommunikation.Att ge deltagarna möjlighet att sätta sig in i teorin bakom NVC.Att förankra tidigare kunskap i NVC

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha en grundläggande kunskap i den teoretiska grunden i NVC samt ha övat på att tillämpa den kunskapen på olika fiktiva och verkliga situationer i sitt eget liv.

Kurslitteratur:

Nonviolent Communication, ett språk för livet av Marshall Rosenberg
Nonviolent Communication i praktiken 2.0 av Liv Larsson.

Känslor & behovskort

Beställ böckerna via anmälningsformuläret högst upp på sidan med rabatt eller ring 0911-24 11 44

Kursstart:

När du har anmält dig och fått dina första uppgifter startar kursen eftersom det här är kurs du studerar på egen hand.

Kurstid:

Vi rekommenderar att du tillåter ett minimum av 3 månader och ett maximum av 13 månader för att gå igenom kursen. Kursen är slut när du skickat in och fått svar på övningar och frågor fram till och med kapitel tretton. Om du tar mer än 13 månader från kursstart (då du fått de första uppgifterna av oss) på dig kommer vi inte att ge någon feedback utan anser kursen vara avslutad. Ingen återbetalning sker även om du inte fullföljer kursen.

Vår kontakt: Observera att vi helst vill ha dina svar skrivna på dator eller skrivmaskin. Om du ändå väljer att skriva för hand kan det vara så att vi väljer att inte kommentera de uppgifterna om vi inte enkelt kan tyda handstilen. Det innebär att om vi inte förstår din handstil (eller bedömer det som väsentligt merjobb att tyda den) att vi helt enkelt inte kommer att ge dig den "feedback" kursen innebär.

Intyg: Utfärdas till den som har fullföljt alla uppgifterna inom kurstiden.

Kursavgift: 3500 - 10500kr. (moms tillkommer för företag/org) Faktura skickas tillsammans med de första övningsuppgifterna och kursen anses därmed som påbörjad och därefter återbetalas ingen kursavgift. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Anmäl dig så kommer du igång innom några dagar.

Du får en av följande handledare under kursen:

Katarina Hoffman.

Liv Larsson