logo

Medlingsintensiv 20-22 okt

Från Oktober 20, 2017 09:15 till Oktober 22, 2017 16:00
Kategorier: Kurser
Träffar: 1831

Under 3 dagar får du intensivträning i medling. Du får verktyg i hur du kan hjälpa personer och grupper i konflikt.

Du behöver minst en dags NVC intro för att vara med. En sådan dag erbjuds bland annat 19 November (dagen innan). Repetera gärna grunderna genom att vara med på den dagen.

Kursen passar dig som vill medla i familjer, i arbetsgrupper, mellan grannar eller på skolor. Du kommer att ha nytta av verktygen både i din närmaste familj och i ditt arbete. Du får även en inblick i hur inre konflikter kan hanteras genom medling.

Kanske är du redan medlare och vill fördjupa dina kunskaper och få inspiration. Kanske vill du bli bättre på att hantera konflikter som lärare, chef, aktivist, polis, socialtjänsteman, projektledare, konsult, förälder eller medmänniska.

Till dig som verkligen vill fördjupa dina kunskaper i Nonviolent Communication vill vi rekommendera att öva på att medla eftersom det är en intensiv träning i att använda sig av det du redan kan.

Medling som vi lär ut det

I korthet kan medling beskrivas som att hjälpa till att skapa en kontakt mellan parterna där de ser varandras likheter i form av mänskliga behov. När dessa behov är tydliggorda flyttas uppmärksamheten till att leta efter lösningar och överenskommelser för att tillgodose så många av dessa behov som möjligt. Medlaren behöver för detta både klarhet i sitt uppdrag/intention, praktiska färdigheter samt klarhet i koncept.

Kursens innehåll:

  • Informell medling - att agera tredje part utan att vara inbjuden.
  • Formell medling - att agera tredje part när du är inbjuden som medlare.
  • Medlingskarta, vad är syftet med medling och hur går det till.
  • Medlarens verktygslåda: empati i stället för sympati, att hjälpa parterna att höra varandra, avbryta och första-hjälpen-empati, självempati och att hålla "koll", så kallad tracking.
  • Människosyn och livssyn - stöd eller hinder för medlaren?
  • Kursens innehåll påverkas av deltagarnas kunskapsnivå och personliga intresse.

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande. Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt eget lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Har du fler frågor?

Kontakta Kay Rung på 070-3933971 skicka en e-post.

Gör så här:

Anmäl dig genom knappen högst upp på sidan. Kursen faktureras 1 månad innan kursstart, eller enligt överenskommelse.Eftersom det finns begränsat antal platser tillämpar vi "först till kvarn" bland dem som har de förkunskaper som behövs.

Bra att ha böcker inför kursen:

"Skapa möten och kontakt genom medling" av Liv Larsson."Led som du lär" av Liv Larsson"42 Nyckelskillnader" av Liv Larsson & Katarina Hoffmann

Tider:

20 okt startar vi 9:15 avslut 17:00 söndag 22 okt slutar vi 16:00

Pris:

Pris:  6300kr
För fakturering till företag/org. tillkommer moms.

Glidande skala:

Vi vill ge människor med olika tillgång till ekonomiska resurser möjlighet att vara med på kursen så vi ber dig betala mellan 3150kr och 9450kr per person.

Kursledare:

Kay Rung Kursen leds av Kay Rung.

Kay medlar i konflikter i familjer, på arbetsplatser samt utbildar medlare runt om i världen bl.a medlare för FN, samt i lokala konflikter som i Thailand, Sri Lanka. Några referenser

Kursen ger dig också tillgång till ett gratis träningsnätverk med regelbundna träffar via telefon läs mer här Mediation Practice with Peers_please join us.pdf [Adobe Acrobat PDF - 52.8 KB]