Behovsbaserat ätande

Uppdaterat: 25 feb. 2020

I en tid då råden om hur du blir smal fortfarande (ja jag skriver fortfarande för om de hade fungerat hade de väl försvunnit?) haglar vill jag på en gång poängtera att det här inlägget inte handlar om hur du ska gå ner i vikt. Istället handlar det om hur du på ett enkelt sätt kan skapa en skönare relation med mat. Det handlar om hur du kan använda dina val kring ätande till att växa som människa.


En vuxen person äter i snitt något mellan 2-5 gånger per dag. Så strukturen för att utvecklas finns redan där. Om du skapar en gnutta mer medvetenhet kring din matsituation kan du få stor nytta av den.


En del av oss äter mer och av sådant som gör att vi skadar oss själva fysiskt. Vi kanske bär på övervikt eller äter sådant som höjer vårt blodtryck och blodfetter. Andra har total kontroll på sin vikt och sitt matintag med sådan stringens att vi inte njuter av något så fantastiskt som mat. Våra kroppar får all näring de behöver men våra själar och våra sinnen längtar efter frihet, njutning och närvaro i stunden. Så hur kan vi lära oss ta större hänsyn både till att vi har en fysisk kropp att vårda och att låta vår inre människa få ta plats?


Jag utgår från att vi alla har en uppsättning mänskliga behov som vi vill tillgodose. Förutom rent fysiska behov som näring, vatten och skydd har vi också andra behov. Frihet, gemenskap, firande, kontakt, värme och meningsfullhet är några av dem. Nästa gång du äter vill jag be dig fråga dig själv;

"Vilka behov vill jag tillgodose med det här?"

och efter att du har ätit

"Vilka behov blir tillgodosedda av det här?"

Var uppmärksam på att du inte använder det här som ett vapen mot dig själv eller något som när dina tankar om hur du "borde" äta. Släpp alla tankar att syftet är att gå ner