top of page

Att lyssna bortom självkritiken

Uppdaterat: 21 okt. 2019

Vår kritik som vi har till oss själva har oftast en god intention, men formen, dvs hur det låter i våra huvuden gör det svårt att höra det goda.

Ett sätt att se på självkritik är att det är brist på självinsikt, dvs att vi känner oss själva för dåligt. Så att lära sig färdigheter för att kunna lyssna bortom självkritiken kan också leda till att vi lär känna oss själva mer. Det är då lättare att bli vän med sig själv ja till och med älska sig själv.


Det finns två sätt att närma sig självkritik. Den vanligaste är att försöka undvika den, eller att försöka bli av med självkritiken. Det kan liknas med att en besviken kund kommer in i en butik och blir ombedd att lämna butiken utan att få hjälp. Troligen kommer kunden tillbaka med högre röst eller så sprider kunden "dåliga" nyheter om butiken. Lite på samma sätt blir det i längden när vi försöker undvika eller distrahera oss från vår självkritik. Till slut "måste" vi ta hand om den besvärliga kunden i butiken.


Det andra sättet är att närma oss självkritiken, lyssna till den. Jag vet, utan färdigheter att göra detta är det en form av tortyr.

Det som ofta behövs är att veta vad man ska fokusera på samt lära sig att tolka det man hör på sätt som skapar en empatisk kontakt med sig själv.Jag jobbade i en butik som ung där vi hade ett speciellt förfarande för att hantera klagomål. Det var rätt enkelt: Lyssna utan att försvara eller förklara tills kunden känner sig färdig. Gör seden ditt bästa för att hjälpa kunden eller reparera ditt misstag om så är fallet. Det som hände var att våra kunder verkade bli "bättre" kunder efter att de fått hjälp med sitt problem.

Lite på samma sätt kan vi lyssna till oss själva och då lära oss att tycka om även de delar som gapar på oss.


Sätt att försöka undvika självkritiken:

Revoltera mot den, köra över sina gränser för att visa sig fri.

Tro på den.

Försöka tänka bort den, med affirmationer eller positivt tänkande.

Göra om sig själv för att vara självkritiken till lags.

Döma andra för att bli av med självkritiken.


Sätt att närma sig självkritiken

Att skilja på orden och intentionen

Att kunna översätta dömande till ett språk som tar dina behov mer i beaktning.

Att höra vad som är rätt i kritiken

Att kunna höra bortom kritikenHur gör du för att lära dig av din självkritik utan att samtidigt hata dig själv?

403 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1件のコメント


För mig är en stor utmaning att se när jag närmar mig självkritiken genom att "höra vad som är rätt i kritiken" och när jag försöker undvika självkritiken genom att "tro på den" eller "göra om mig själv för att vara den tillags" För mig brukar ofta fritt skrivande vara ett bra sätt att distansera mig från tankarna. Låta dem få bli hörda och sedan från en plats av mer kontakt med mig själv kunna titta på dem för att se vad som går att lära från det. Tack för tillfället att på reflektera kring det och tydligheten i sätt att undvika och sätt att närma sig.

いいね!

Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

bottom of page