Bli din egen bästa vän

Uppdaterat: 25 feb. 2020

Tänk att kunna gilla sig själv, ja även de röster som låter som kritik och rena rama mörkret. Den förmågan kallas självempati i NVC sammanhang. Självempati är förmågan att kunna omfamna mer av sig själv. När vi blir medvetna om kritiska röster eller svarta hål i vårt inre kan vi träna på att omfamna dessa, så de blir en del av oss, ja i praktiken är det ju en del av oss, men en del som vi inte accepterar. När vi kan omfamna fler delar av oss, får vi tillgång till mer livfullhet och valfrihet.


Under alla år jag utbildat i NVC har självempati alltid varit det svåraste för kursdeltagare att bemästra. Lyssna på någon annan är det många som kan klara av, även när det är rejält utmanande budskap som kommer mot en.

Men kapitlet som handlar om självempati, där blir det tydligt att det är fler förmågor som behövs för att lyckas med att hålla två röster som verkar vara i konflikt med varandra.


Vad är det så som gör det så mycket svårare att lyssna till oss själva med en omfamnande acceptans än till andra?

Tittar man noggrant så handlar det om en annan förmåga, ja ett annat perspektiv. Att lyssna till någon annan handlar om att relatera till någon annan. Att lyssna till sig själv handlar om att kunna identifiera i stunden vad det är för tankar och känslor som rör sig i oss. Sedan kunna rikta vår uppmärksamhet på ett sådant sätt som möjliggör att vi hör mer djup i oss själva än de ytliga våldsamma orden som river i oss.

När vi lyssnar till andra så är det lättare för vi har inte känslan och tanken i oss själva utan det är vad vi relaterar till. Det är en anledning varför det är lättare att lyssna till andra än till sig själv.


Fragmenten integreras med träning

När vi pratat med personer som har en mer integrerad inre värld så är skillnaden att de olika delarna inte fajtas med varandra utan de är på samma lag. Det betyder att en mer integrerad person lättare kan lyssna till olika delar av en själv, medan den som har en mer fragmenterad inre värld upplever en dragkamp inuti.

Exempelvis: En del som vill göra ingenting och en som kritiserar en för att vara lat och värdelös. Medan den mer integrerade balanserar aktivitet och vila utan större ansträngning. Den mer fragmenterad har troligen även blandat in tankar som gör det svårarea att uppleva sig ok när en vilar.