top of page

Hållbar inre utveckling


IDG eller Inner Development Goals är ett icke vinstdrivande och open source initiativ med syfte att forska, samlar in och kommunicerar vetenskapsbaserade färdigheter och egenskaper som hjälper oss att leva målmedvetna, hållbara och produktiva liv. För att kunna göra yttre förändringar behöver vi också växa i inre förmåga.

Vi kan inte lösa problem genom att använda samma typ av tänkande som vi använde när vi skapade dem.
Albert Einstein

IDG består av 23 identifierade färdigheter och förmågor i 5 kategorier för inre utveckling.

Du som har tränat på Nonviolent Communication en längre tid kan säkert upptäcka att det är just dessa förmågor vi tränar upp över tid med NVC.Medveten träning

Träning i att medvetet kommunicera berör de flesta av punkterna ovan, eftersom både vår medvetenhet och vårt språk sitter ihop med hur vi tänker, känner och agerar i världen.


Du som vill utveckla någon eller flera av dessa förmågor har nytta att träna på att använda dig av Nonviolent Communication.


Du kan läsa mer om våra Årsprogram år1 och år 2 om du vill vara med i en grupp som tränar medvetet på att utveckla förmågorna som beskrivs i tabellen ovan.


Om du inte vill passa specifika tider har vi även något vi kallar "Fast Track". Det innebär kontextbaserad handledning/utbildning som oftast passar personer som jobbar som företagsledare eller chefer för stora enheter. Vi fokuserar på just det du vill hantera på tider som passar dig. Kontakta Kay för Fast Track


 

Läs mer om våra program genom att klicka på ikonerna nedan.
445 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

bottom of page