6 färdigheter för medlare

Uppdaterat: 2 dec. 2018

Förmåga att medla blir mer och mer värdefull i vår komplexa värld. "Antingen eller tänk" fungerar sämre och sämre när det finns så många saker som påverkar konflikter vi har hemma och ute i världen. När världen är komplex behöver lösningarna också vara det.


Vi har under lång tid studerat, praktiserat och lärt ut medling. Här några tips för dig som vill lära dig de färdigheter en medlare behöver.


Vi har identifierat hur ett samtal som bygger på ömsesidighet går till, vad som behövs för att det ska uppstå, samt vilka utmaningar som man mest troligt kommer att stöta på.

Utifrån det har vi utvecklat en pedagogisk modell där vi tränar på förmågor och kunskaper som behövs för att just lyckas med detta. Delmoment skulle man kunna kalla det. Medling är rätt så komplicerat i sin helhet, men bryter man ner det till "görbara" steg blir det inte så svårt att lära sig att medla. När man lärt sig delarna kan man börja lägga ihop dessa till steg. När stegen sitter kan man börja jobba med helheten som är att hjälpa två parter att samtala på ett sätt där båda får hjälp att utrycka vad som är viktigt för dem och även ta in andra partens perspektiv. När det är gjort blir det lättare att komma fram till lösningar eller avtal som är hållbara både i sak och i relation.Läs mer om färdigheterna som behövs för att bli en bra medlare

Färdigheter en medlare behöver ha:

  1. Förmågan att kunna översätta uttryck som skapar motstånd, till uttryck som skapar mer kontakt.

  2. Förmåga att hjälpa parterna höra varandra, även när de inte verkar kunna eller vilja.