top of page

6 färdigheter för medlare

Uppdaterat: 2 dec. 2018

Förmåga att medla blir mer och mer värdefull i vår komplexa värld. "Antingen eller tänk" fungerar sämre och sämre när det finns så många saker som påverkar konflikter vi har hemma och ute i världen. När världen är komplex behöver lösningarna också vara det.


Vi har under lång tid studerat, praktiserat och lärt ut medling. Här några tips för dig som vill lära dig de färdigheter en medlare behöver.


Vi har identifierat hur ett samtal som bygger på ömsesidighet går till, vad som behövs för att det ska uppstå, samt vilka utmaningar som man mest troligt kommer att stöta på.

Utifrån det har vi utvecklat en pedagogisk modell där vi tränar på förmågor och kunskaper som behövs för att just lyckas med detta. Delmoment skulle man kunna kalla det. Medling är rätt så komplicerat i sin helhet, men bryter man ner det till "görbara" steg blir det inte så svårt att lära sig att medla. När man lärt sig delarna kan man börja lägga ihop dessa till steg. När stegen sitter kan man börja jobba med helheten som är att hjälpa två parter att samtala på ett sätt där båda får hjälp att utrycka vad som är viktigt för dem och även ta in andra partens perspektiv. När det är gjort blir det lättare att komma fram till lösningar eller avtal som är hållbara både i sak och i relation.Läs mer om färdigheterna som behövs för att bli en bra medlare

Färdigheter en medlare behöver ha:

  1. Förmågan att kunna översätta uttryck som skapar motstånd, till uttryck som skapar mer kontakt.

  2. Förmåga att hjälpa parterna höra varandra, även när de inte verkar kunna eller vilja.

  3. Att kunna skydda kontakten mellan parterna genom olika sätt att avbryta.

  4. Att hjälpa parterna känna sig förstådda i sina "brinnande" reaktioner.

  5. Att kunna hantera sina egna reaktioner (rädslor, dömanden, oklarheter osv) som medlare

  6. Att kunna hålla koll på alla trådar i samtalet, återkoppla och återknyta så att inget glöms.


1: Förmågan att kunna översätta uttryck som skapar motstånd till uttryck som skapar mer kontakt.

I en konflikt är det lätt att falla tillbaka på sin "lägstanivå" dvs man säger och agerar inte från sitt bästa jag. Det är då lätt hänt att man uttrycker sig på ett sätt som är ensidigt och ibland rent smärtsamt för motparten att höra. Det är lätt hänt att vi- trots gott uppsåt - hänfaller till hot, krav, skuldbeläggande. Vi försöker stå upp för något som är viktigt för oss, men på ett sätt som ofta gör det svårare att få det vi vill ha, eller så får vi det men kan få betala för det.

Förmågan att kunna höra det goda uppsåtet och kunna omformulera det som sägs är en av de viktiga kunskaper en medlare behöver ha. På så sätt kan medlaren visa omsorg om både den som uttrycker sig och om den som ska ta emot budskapet.

2: Förmåga att hjälpa parterna höra varandra, även när de inte verkar kunna eller vilja.

Speciellt i laddade situationer är det lätt hänt att vi uttrycker oss men utan att se till att motparten kan ta emot budskapet vi precis skickat. En bra medlare ser till att parterna ger "kvitton" på vad de hört och uppfattat, för att säkerställa att budskapen går fram. Många konflikter handlar mer om missförstånd än om att människor inte vill samarbeta eller lösa saker. Kunskapen att be om kvitton är en riktig skatt och en förmåga att träna upp.


3: Att kunna skydda kontakten mellan parterna genom olika sätt att avbryta.

Att avbryta någon som pratar anses ofta som oartigt i Sverige, därför är det lätt hänt att vi låter varandra säga mer saker än vad som är fruktbart i en konflikt. Det är ingen bra ide att "få saker sagt" om det skapar mer problem. Det är i så fall mer praktiskt att "få saker sagt" på sätt som löser saken snarare än gör den värre. Det är en sak en medlare ska ha koll på, vad hjälper just nu och vad hjälper inte? Likt en trafikpolis som styr trafiken när trafikljusen är ur funktion, avbryter medlaren så att alla i tur och ordning får säga det som behöver sägas. Om två pratar samtidigt är risken stor att ingen hör den andra och båda känner sig mindre förstådda efteråt. (Lite som att alla kör in i korsningen samtidigt utan att då komma fram till sin destination då de kvaddat bilen.) Medlaren behöver kunna kliva ut ur den sociala normen - "att låta folk prata färdigt/man ska inte avbryta" - för att skydda parterna och deras förmåga att lösa ett problem.


4: Att hjälpa parterna känna sig förstådda i sina "brinnande" reaktioner

Ibland "brinner" det i alla fall, kanske har man nått sin gräns och känslorna svämmar över. Då är det fint när medlaren med värme kan höra reaktioner utan att för den delen låta dom ta över. Att mitt i samtalet kunna erbjuda "första hjälpen förståelse" exempelvis, låter som du är riktigt frustrerad och vill att ditt perspektiv också tas i beaktning? ger lite förståelse och hjälper ibland parten att kunna gå tillbaka till att höra den andra ett tag till. Medlaren vill hjälpa parterna förstå varandra, ibland vill båda parter bli förstådda samtidigt och ingen verkar ha förmågan eller viljan att förstå den andra. I dessa lägen har medlaren en mängd val att göra, beroende på olika faktorer. Att kunna erbjuda "första hjälpen förståelse" kan vara det som räddar dagen. Samtalet kan hållas på en hanterbar nivå, snarare än att det barkar iväg och blir så känslosamt att ingen klarar av att ta nästa steg.


5: Att kunna hantera sina egna reaktioner och dömanden som medlare

Vad gör du som medlare om parterna säger saker som, du verkar gå hennes ärenden eller det är väl ditt jobb att lösa det här, du är ju medlaren!

Att kunna höra sig själv är en viktig del för en medlare. Parterna du ska medla mellan har sällan som fokus att ge dig omsorg eller förståelse. De är mer upptagna med sig själva och vad de vill få ut av samtalet.

När jag inte hör mig själv vill jag att du hör mig!

Som medlare behöver jag ta hand om mig själv så att jag kan hjälpa andra. Min vardag behöver vara närande. Att jag kommer till ett medlingsamtal utvilad, närd både med mat, gemenskap och kärlek. Det gör stor skillnad om medlaren känner sig närd och har energi att ge, snarare än att en vill bli sedd som duktig eller kompetent. Bättre att vara duktig och kompetent.

Det är skillnad på att vilja bli sedd som duktig och kompetent och att vara duktig och kompetent...

6: Att kunna hålla koll på alla trådar i samtalet, återkoppla och återknyta så att inget glöms.

Vi kallar den här förmågan för "tracking". Den kan liknas med förmågan att försöka ha ett samtal med sin partner medan man blir avbruten av frågor från barnen, telefonen ringer. Att kunna komma tillbaka till samtalet där det lämnades är en utmaning men viktigt.


Hoppas det här hjälper dig hjälpa andra!

 

Intresserad av att lösa fler problem? Läs mer om det här

820 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

bottom of page