Hur vi växer genom faser

Uppdaterat: 10 sep. 2019


Vad du än vill lära dig kommer du att gå igenom dessa tre faser. Beroende, oberoende och ömsesidigt beroende.

Exempelvis om du vill lära dig Nonviolent Communication. Låt oss ta ett exempel:


Att mogna i sin förmåga att tillgodose behov

När vi blir medvetna om att vi har behov märker vi hur beroende vi är av andra att få våra behov tillgodosedda. Vi vill att andra ska säga och göra på specifika sätt för att vi ska uppleva våra behov tillgodosedda. Om en kollega inte hälsar på morgonen eller våra barn inte uppför sig som vi vill blir våra behov lidande. Vi märker hur beroende vi är av att få hjälp att tillgodose våra behov.

Över tid kommer beroendet hindra oss att uppleva fler behov som acceptans, respekt och valfrihet. Vi blir helt enkelt tvungna att växa i vår förmåga att bli mer oberoende för att kunna tillgodose fler av våra behov.När vi blir mer oberoende, vilket ger våra kollegor och barn mer spelrum att vara sig själva. Initialt kanske vi rent av avfärdar alla andras hjälp för att vi njuter så mycket av vår nya frihet att vara självständiga. Med tiden blir det ensamt då vi ska klara allt själva. Den tomheten kan vara droppen som gör att vi åter tar in andra i leken. Den här gången på ett nytt sätt. Ömsesidighet är ordet som beskriver att vi kan välja ännu mer hur vi tillgodoser våra behov. Vi kan ta emot av andra, vi kan också ge till oss själva och vi kan njuta av att ge till andra. Så om jag ser en kollega som verkar lite nere kan jag säga god morgon, inte för att de ska hälsa på mig utan för att jag vill ge hen min "god morgon". När vi är medvetna om hur vi ömsesidigt påverkar/påverkas av varandra är det möjligt att ha en annan förståelse för omvärlden. Det är också lättare att se hur vi kan påverka världen med vårt sätt att vara.


Om du är riktigt uppmärksam kan du se hur vi människor mognar över tid genom dessa faser. Det finns så klart en massa saker som kan hända som gör att vi fastnar och inte kommer vidare i vår mognad. Bara för att det går att mogna måste vi inte det.