Hur vi växer i empati

Uppdaterad: 25 aug 2018

Om man följer en individs utveckling av empati, dvs förmågan att ta någon annans perspektiv. Kan man se faser över tid. Det är säkerligen svårt för individen att uppmärksamma dessa faser då de sker över tid, ibland kan det vara svårt att ens se någon utveckling då den sker så sakta. Hur fort utvecklingen sker är en annan spännande fråga. Men om man samlar data precis som forskare gjort som mätt den empatiska förmågans utveckling kan man få spännande ledtrådar för att påskynda sin egen utveckling och för mig som pedagog får jag stöd att utveckla metoder och övningar.

Att kunna eller inte kunna ta andras perspektiv, det är frågan.

De grova steg som man kan se är att vi går från att:

  • vara ovilliga att ta andras perspektiv

  • vara okapabla att ta andras perspektiv

  • vara villiga att ta andras perspektiv

  • vara kapabla att ta andras perspektiv

Du har säkert träffat personer som är just ovilliga att ta ditt perspektiv. Det är då lätt att ge upp eller att stånga sig blodig. Det kan kräva extra ansträngning från din sida och har du kapaciteten och färdigheter finns det sätt att hantera situationen även om det kan vara utmanande.


Du har säkert även haft samtal med personer som vill förstå dig men som inte kan, det vill säga att de har intentionen men inte kapaciteten. De samtalen kan vara mindre laddade men sannolikheten är att du känner dig ensam efteråt ändå. För som det är sagt så räcker inte goda intentioner utan vi behöver även ha kapacitet.


Personer som är kapabla att ta andras perspektiv har även lätt att med egna ord försöka beskriva det du menar, det kan vara väldigt skönt att få uppleva den sortens förståelse.
Vad är det för perspektiv vi pratar om?

En av de grundläggande sakerna NVC modellen hjälper oss med är att skilja på fakta och tolkning. Det vill säga att skilja på det vi ser och vad vi tycker om det. För att kunna ta någon annans perspektiv behöver vi kunna skilja på dessa två saker, blandar vi ihop dom spelar det inte så stor roll att vi är villiga då vi inte är kapabla.

Att kunna ta en annan persons perspektiv kan också innebära att vi sätter oss in i hur en anna person känner sig, för att kunna göra det behövs åter igen både villighet och förmåga. Kan vi skilja på vad vi känner och vad personen vi har framför oss känner? För visst kan jag vara glad när du är ledsen? Så vi behöver lära oss att bli så medveten att vi kan skilja våra egna känslor från andras.


Nonviolent Communication hjälper oss även att tolka våra och andras känslor. NVC föreslår att vi kan få en djupare kontakt med vår och andras motivation om vi kan se eller uppmärksamma behovet som känslorna kan visa oss. exempelvis när vi känner oss ensamma, kan vi behöva gemenskap. Eller när vi är trötta kan vi behöva vila.

När vi lär oss att använda känslor som en ingång till att förstå våra och andras motivation kan det underlätta, speciellt i laddade samtal där det annars kan vara lätt att höra kritik eller skuldbeläggande. När vi upplever oss förstådda för de behov vi har i stunden uppstår oftast en djupare kontakt.


Vi kan även förstå vad en annan person vill, vill av sig själv och av andra.


Jag har studerat och lärt ut NVC över 20 år och när jag tänker tillbaka så kan jag se dessa utvecklingsfaser lättare. Jag känner igen mig och jag förstår varför vissa gillar NVC mer än andra. Jag kan se hur någon på några dagar får ett språk för sin kapacitet och samtidigt kan jag se någon kämpa med sitt motstånd att vilja ta en annan persons perspektiv. Så att lära sig NVC skulle kunna beskrivas som en process att både växa i förmågan att ta perspektiv och att växa i förmåga att kunna sätta ord på det.


Läs vad som kan hända när ens barn kan ta ditt perspektiv


Läs också om hur du optimerar din Nonviolent Communication förmåga.


Här lite mer inspiration om perspektivtagande


923 visningar

Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

Online Årsutbildning i Nonviolent Communication

Utbildningar

NVC_esfl_3_400.jpg

Köp boken här!

Friare liv AB

0911-241144

info@friareliv.se

Org: 5568383680

©2018 by Friare Liv AB