Liv på Mindfully podden


Det här avsnittet på Mindfully podden fokuserar på hur särskilt känslan av skam kan lägga sig i vägen för relationer, inre frid, kommunikation och frihet att leva på det sätt vi längtar efter. OM - vi inte lär oss hur vi kan hantera skamkänslorna och bli vän med dem.


https://www.mindfully.nu/podcast/episode/3e61ebfd/liv-larsson-skam-skuld-and-ilska

+ där poddar finns.

 

Här hittar du boken Ilska, skuld och skam tre sidor av samma mynt som hänvisas till i Podden.