top of page

Att utveckla självledarskap, som att lära sig cykla!

Uppdaterat: 13 maj 2022

Man: Fan min fru är en idiot!


Jag: Vad är det hon gör som du inte gillar?


Man: Hon gnäller och klagar hela tiden!


Kommentar:

I samtalet ovan blir det tydligt att mannan inte kan skilja på vad hans fru gör och hur han tolkar det, troligen kommer han att göra sakan värre för sig själv och för sin fru om han försöker prata om det. Han är beroende av att omständigheterna ska vara gynnsamma för att han ska ha det bra.


Med träning i självledarskap (att ta mer egenansvar) skulle han kunna utveckla förmågan att skilja på vad som händer i den yttre världen och vad som händer i hans inre subjektiva upplevelse (känslor, tankar, behov mm) och på så sätt kunna påverka situationen mer i en riktning som blir närande istället för tärande.


Det skulle kunna låta så här i stället:


Man: Shitt vad frustrerande det är när min fru ber mig om saker utan att också uppskatta de saker jag gör!


Jag: Låter som du skulle vilja höra mer om vad du gör som hon uppskattar, inte bara det hon önskar annorlunda?


Man: Ja precis, eller jag vill i alla fall ha mer balans. Vi har det ju så bra om man tänker efter, men vi pratar som om allt vore dåligt!


Jag: Så hur ofta uttrycker du uppskattning för allt din fru gör som bidrar till att du har det bra?


Man: Hm, det var en bra fråga, har inte tänkt på det så. Inte så ofta om jag ska vara ärlig.


Kommentar:

I det här samtalet har mannen lärt sig ta ansvar för sina känslor, han kan tolka sin frustration så att han ser mer vad han behöver. Det som han inte ännu har bemästrat är att koppla hur hans agerande påverkar situationen. Han kan ta ansvar för sin känslomässiga reaktion men inte sitt beteende än. Det blir nästa utmaning som han troligen får upp på sin radar för att utveckla mer självständighet (oberoende)


När ömsesidighet kommer upp på radarn

Om vi skulle prata med frun så skulle hon troligen säga att hon visst uttrycker uppskattning. Då blir det ännu tydligare att våra relationer är rätt så komplexa. Vi kan alltså uppleva att vi inte får uppskattning fast vi får det. Och vi kan vilja få något som vi redan får. Så den yttre verkligheten och vår upplevda verklighet är inte alltid samma. Mannen i dialogen ovan kan troligen utveckla sin förmåga att ta emot och ge av det han vill ha mer av i sin relation.På så sätt blir det troligen lättare för honom att ha en ömsesidig relation.Det är som när vi lär oss cykla

Oftast upplever vi ett problem, något som hindrar oss att leva och vara fria. Det hjälper oss att få upp en utmaning på vår radar. När vi har fått upp något nytt på radarn behöver vi lära oss mer om det, exempelvis behöver vi hitta fler ord för de upplevelser vi har, så att vi kan bli mer precisa med oss själva och i förlängningen med vår omgivning. Därefter behöver vi integrera våra insikter i beteenden. När vi gjort den utvecklingen har vi gått från att "inte kunna cykla" till att "kunna cykla". När vi lärt oss cykla är det inget problem mer, och vi kan fokusera på nästa utmaning i livet, som "vart ska jag cykla nu?"


Vill du läsa mer om processen från beroende till oberoende och till ömsesidigt beroende har du några poster här:


 

För dig som vill träna:

627 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

bottom of page