För att kunna vara ärlig behöver du lyssna

Uppdaterat: 17 dec. 2018

Förmågan att vara ärlig är en superkraft som kan bidra med många bra saker till oss och vår omgivning.


Ärlighet hjälper till med:


  • Gränssättning; människor som har svårt att ha impulskontroll får hjälp att hejda sig innan de gör andra illa.

  • Ömsesidighet; Hjälper andra att ta vårt perspektiv, så att det blir lättare att skapa fungerande samarbete.

  • Klarhet; Ger andra en bild av oss och vad vi står för.


Utmaningarna

En utmaning med att vara ärlig är att kunna utrycka sig på ett naturligt sätt och att andra ska höra vad vi vill. Några förutsättningar för att ärlighet ska bli ansvarstagande är att vi vet vad vi behöver och att vi vet vad vi vill ha tillbaka av den vi är ärliga med. För när vi dömer ser de flesta bara två alternativ, att revoltera mot oss eller att underkasta sig våra bedömningar.

Vi behöver också ha kapacitet kvar till att hantera mottagarens reaktioner. Hur vi hanterar mottagarens respons kommer att påverka hur hen tolkar vad och varför vi uttryckt oss. När vi blir sura för att folk hör kritik får de flesta ett starkare case att vi är ute efter att kritisera. När vi i stället stadigt och bestämt kan hålla vår linje att vi har behov som vi vill ha hjälp med, då ökar chansen att vi når fram.


Genom att kommunicera, kan vi lära oss hur vi är ömsesidigt beroende av varandra.