top of page

För att kunna vara ärlig behöver du lyssna

Uppdaterat: 17 dec. 2018

Förmågan att vara ärlig är en superkraft som kan bidra med många bra saker till oss och vår omgivning.


Ärlighet hjälper till med:


  • Gränssättning; människor som har svårt att ha impulskontroll får hjälp att hejda sig innan de gör andra illa.

  • Ömsesidighet; Hjälper andra att ta vårt perspektiv, så att det blir lättare att skapa fungerande samarbete.

  • Klarhet; Ger andra en bild av oss och vad vi står för.


Utmaningarna

En utmaning med att vara ärlig är att kunna utrycka sig på ett naturligt sätt och att andra ska höra vad vi vill. Några förutsättningar för att ärlighet ska bli ansvarstagande är att vi vet vad vi behöver och att vi vet vad vi vill ha tillbaka av den vi är ärliga med. För när vi dömer ser de flesta bara två alternativ, att revoltera mot oss eller att underkasta sig våra bedömningar.

Vi behöver också ha kapacitet kvar till att hantera mottagarens reaktioner. Hur vi hanterar mottagarens respons kommer att påverka hur hen tolkar vad och varför vi uttryckt oss. När vi blir sura för att folk hör kritik får de flesta ett starkare case att vi är ute efter att kritisera. När vi i stället stadigt och bestämt kan hålla vår linje att vi har behov som vi vill ha hjälp med, då ökar chansen att vi når fram.


Genom att kommunicera, kan vi lära oss hur vi är ömsesidigt beroende av varandra.Igen fast kortare

  • Ärlighet börjar med att vi behöver höra oss själva, så att vi vet vad vi behöver och vill.

  • Att sedan hitta ord som genuint förmedlar det vi behöver hjälp med, på ett sätt som också hjälper mottagaren att höra att vi vill ha hjälp.

  • Ha kvar lite resurser för att kunna hantera troliga missförstånd och reaktioner från mottagaren.

Några steg de flesta går igenom:

  1. Vi förväntar oss att andra ska veta vad vi vill.

  2. Vi börjar ta ansvar för vad vi vill, men inte hur det påverkar andra.

  3. Vi tar ansvar för vad vi behöver samt hur vi uttrycker oss, då vi förstår att våra ord påverkar andra.

När man ser på ärlighet på det här sättet blir det lättare för mig att vara ödmjuk inför hur komplext det kan vara. Toleransen för att det troligen aldrig blir perfekt ökar.


Var är du i ditt lärande?

479 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

bottom of page