Fakta eller fantasi

Att lära sig skilja på insida och utsida kan ge större frihet att hantera situationer än man först kan ana. (Insida är subjektiva upplevelser som, tolkningar, känslor och behov mm) Utsidan är de konkreta beteenden och saker som går att iaktta i den yttre världen


Jag kommer ihåg när jag började studera Nonviolent Communication, då tyckte jag att det här med att skilja observation från tolkning var enkelt och jag hade bråttom till att utforska mina känslor och behov.


En av de grundläggande nyckelskillnaderna i Nonviolent Communication är förmågan att kunna skilja på fakta och fantasi.

Fantasin är verklig men bara till den individen eller gruppen som upplever den, den delas inte av alla då det inte är något som är en "delad verklighet" och inte går att mäta.


Fakta är sånt som går att mäta och iaktta. Fakta har igen laddning i sig, laddningen är de tankar och förutfattade idéer vi har. Hans Rosling hjälper oss att utforska skillnaden i sin presentation där han presenterar data om världen och vår ide om världen ställs lite upp och ner då de flesta av oss inte har en världsbild som stämmer med hur världen ser ut.Att kunna skilja på dessa två domäner är viktigt så vi inte antar att de är samma sak. Vår inre subjektiva upplevelse av livet är inte samma sak som den yttre upplevelsen.
Större frihet med känslor och reaktioner