Grader av ärlighet

Uppdaterat: 25 aug. 2018

Tänk på tre personer i ditt liv som du tycker är ärliga.

Ponera att du valde tre olika grader av ärlighet.


Det skulle kunna vara så att en av personerna är ärliga på ett sätt där de tar för sig, kör över och säger saker som gör ont?


Den andra kanske du upplever som en person som är tydlig, och att du känner dig trygg i kontakten för du vet alltid var du har personen. Att konturerna är tydliga så du slipper gissa och samtidigt litar du på att det finns omsorg om dig.


Den tredje personen kanske är en person som är ärlig på ett sätt som lämnar dig förvirrad, du hör personen säga vad hen tycker och tänker men du vet inte var du har personen för du får ingen kontakt, du hör bara en massa ord.


Kanske kan du känna igen personer i beskrivningarna ovan, eller inte. Min poäng är att vi skulle kunna göra en glidande skala med olika typer av ärlighet. I ena änden en impulsiv ärlighet med lite eller ingen medvetet uppsåt (det är då man inte kan svara på frågan "varför sa du så?") till en ärlighet som tar i beaktning både vad som är viktigt för en själv och för den som är mottagare av ärligheten.Ärlighet kan ha olika syften