Grunderna i Nonviolent Communication

Uppdaterat: 11 aug. 2019

Nonviolent Communication (NVC) kan beskrivas som ett språk med medkänsla. Det är ett verktyg för positiv social förändring och konflikthantering - och ett sätt att leva.

NVC ger oss verktyg och medvetenhet att förstå vad som får oss att reagera. Det ger oss möjligheten att ta ansvar för våra reaktioner, att fördjupa kontakten med oss och andra. Genom det kan vi förändra våra vanemässiga beteenden.

Dessutom innebär NVC en radikal förändring i hur vi förhåller oss till livet. NVC är byggt på ett grundläggande antagande:

Drivkraften bakom alla människors handlingar är försök att tillgodose behov och när dessa behov är hörda och bekräftade möjliggörs en gemensam grund för kontakt och samarbete.


Förståelse på behovsnivå

Förståelse på behovsnivå skapar en annan slags kontakt. På denna djupare mänskliga nivå överväger likheterna de olikheterna vi har, vilket bidrar till mer medkänsla. När vi riktar vår uppmärksamhet på behov - utan att uttrycka kritik, skuld, eller krav - frigörs vår kreativitet och lösningar som vi tidigare inte var medvetna om blir möjliga. På denna nivå kan konflikter och missförstånd lösas med mer lätthet.

NVC - ett nytt språk

Att lära sig NVC kan liknas med att lära sig ett nytt språk. Och för att bemästra språket behöver man träna praktiskt. Det kan ta tid att utveckla språket, samtidigt som all ny kunskap om NVC bidrar till att kommunikationen underlättas.

NVC inkluderar två delar: att med ärlighet uttrycka sig och att empatiskt lyssna till andra. Båda delarna uttrycks genom fyra komponenter (1) observation, (2) känsla, (3) behov och (4) önskemål.

Att praktisera NVC betyder att man skiljer dessa fyra komponenter från bedömningar, tolkningar och krav. Man utvecklar också en medvetenhet om vad som som finns i dessa fyra komponenter för att kunna uttrycka och lyssna på sätt som bidrar till kontakt och till att alla parter kan få sina behov tillgodosedda.

NVC är skapat av Dr. Marshall B. Rosenberg, som har introducerat detta till människor och organisationer världen över. NVC används i allt från sjukvård, statliga och politiska organisationer till intima relationer. För närvarande finns över hundra certifierade tränare i världen och de arbetar både nationellt coh inernationellt med allt från relationsbesiktning till medling mellan krigande grupper. De arbetar i skolor, fängelser, i företag och med privatpersoner.