Vakna upp, väx upp och städa upp med Nonviolent Communication

Nonviolent Communication kan vara en medvetenhetsträning förklädd till en kommunikationsmodell.Vakna upp:

NVC kan vara ett stöd för att bli mer medveten om att det finns mer än det vi kan se.

Medvetenhet om vårt inre liv, upptäcka känslor, tankar, behov våra motiv med mera.

Att kunna iaktta mer och mer och på så sätt inte dras med i alla tankar och reaktioner vi kan ha. Att bli mer medveten om det subtila i livet. Hur vi kan urskilja två personer som gråter, den ena av glädje och den andra av sorg de ser likadana ut i ansiktet men några av oss kan skilja på kvaliten även om det ser likadant ut för ögat. Den typen av närvaro som inte bara se det som går att se utan kan ”känna in” så att säga.


Växa upp:

Att bli mer psykologiskt mogen handlar om expansion av sin omsorg