top of page

Vakna upp, väx upp och städa upp med Nonviolent Communication

Nonviolent Communication kan vara en medvetenhetsträning förklädd till en kommunikationsmodell.Vakna upp:

NVC kan vara ett stöd för att bli mer medveten om att det finns mer än det vi kan se.

Medvetenhet om vårt inre liv, upptäcka känslor, tankar, behov våra motiv med mera.

Att kunna iaktta mer och mer och på så sätt inte dras med i alla tankar och reaktioner vi kan ha. Att bli mer medveten om det subtila i livet. Hur vi kan urskilja två personer som gråter, den ena av glädje och den andra av sorg de ser likadana ut i ansiktet men några av oss kan skilja på kvaliten även om det ser likadant ut för ögat. Den typen av närvaro som inte bara se det som går att se utan kan ”känna in” så att säga.


Växa upp:

Att bli mer psykologiskt mogen handlar om expansion av sin omsorg, hur vi kan ta fler saker i beaktning. Vi går från att vara egocentriska till att bry oss om vår familj, vänner till alla människor och varelser. Vi identifierar oss med en större och större cirkel så att säga. Det blir mer och mer komplext när vi tar fler och fler saker i beaktning. Att kunna hantera komplexitet kan vara ett tecken på mognad. I områden som maktanvändning, omsorg, tid, feedback bland annat.

Språket beskriver det vi är medvetna om, så ett sätt att mäta mognad blir att fokusera på språket, hur vi använder språket ger en hint om hur vi förhåller oss till exempelvis makt, tid, omsorg och feedback.


Städa upp:

Att utforska skam och skuld. Lära sig inre väljare/utbildare processen. När vi mognar psykologisk kan vi också använda NVC för att städa upp, i oss själva och i våra relationer. Exempelvis när vi blir medveten om hur vi har påverkat andra på sätt som vi inte gillar, kan vi be om ursäkt med NVC. Det vill säga att vi blir intresserade av att reparera det vi ställt till med. Det syns också på intresset att ta in feedback från omgivningen. Att plocka upp sina delar och lägga saker på plats så att säga.


Integrera dessa tre perspektiv över tid

När vi "vaknar upp" blir vi vi medvetna om att det finns mer, det betyder inte direkt att vi gör "bra" val då vi även behöver "växa upp" så att vi använder vår medvetenhet på ett hållbart sätt. Vi kommer troligen alltid att ställa till det för oss själva och andra så att även ta ansvar för det genom att intressera sig för att "städa upp". Vi kan fokusera på dessa tre perspektiv var för sig. Och det är i kombination som det blir integrerat.


En person kan alltså ha en hög medvetenhet om sina känslor men en låg omsorg om hur det sitter ihop med andra. Och motsatsen går oxå.

Om du tänker på dig själv och dina nära, hur är balansen mellan dessa tre perspektiv?

Det kan ge en hint om vad som kan behövas för att balansera de dilemman ni har i er relation.


366 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Om bloggen:

Vi skriver om olika områden i korta 1-5 minuters bitar.

Vill du lära dig att få ihop helheten är du välkommen på våra utbildningar där vi tränar på att gå från teori till praktik.

 

Läs mer om oss som skriver här.

Liv Larsson & Kay Rung 

bottom of page